Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə

Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə
Yayınlanma tarixi: 31.03.2023 18:30:02

İslamazeri.com-un "Din" rubrikasından...

Elə günahlar vardır ki, hər kim ona düçar olarsa, cəhənnəmdə əbədi qalar. Bu günaha düçar olan 8 dəstəni tanıyaq:
1. Kafirlər. «Kafir olan və Bizim (tovhid və təkliyimiz barəsindəki əqli və nəqli) nişanələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar». (“Bəqərə” 39).

Hər kim Allaha, Peyğəmbərə (s) və ya Məsum İmamlara (ə) nalayiq sözlər deyərsə - kafirdir. Hər kim Allahı cisim bilərsə, kafirdir.

2. Münafiqlər. Allah buyurur ki, münafiq qadın və kişilər əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqlar. “Allah münafiq kişilərə və qadınlara və kafirlərə əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Onlara bu, bəsdir. Və onlara Allah lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır”. (“Tövbə” 68). Bəs münafiqlər kimlərdir? Onlar o kəslərdir ki, dildə imanlı olduqlarını deyirlər, ancaq qəlbdə şeytana itaət edərlər. Möminlərə məsxərə edərlər, insanları pisliyə dəvət edər və yaxşılıqlardan çəkindirərlər.

3. Qatillər. “Kim bir mömini qəsdən öldürsə (və bu əməli halal hesab etsə), onun cəzası cəhənnəmdir ki, orada əbədi qalacaqdır”. (“Nisa” 93).

4. Zina etmək. “Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı (qisas, şər’i cəza və sairə kimi) haqq (qətllər) istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar. (Və əqidə və əməl günahları birləşdiyi üçün) Qiyamət günü onun əzabı ikiqat olar və xarlıqla həmişə həmin əzabda qalar”. (”Furqan” 68-69).

5. Mürtəd olmaq. “Sizdən kim öz dinindən dönsə və küfr halında ölsə, belə şəxslərin (yaxşı) əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxacaqdır (bu dünyada camaatın onların qoyub getdikləri yaxşı nişanələrə görə onları xoşluqla xatırlamaları, barələrində dua etmələri və onlar üçün rəhmət diləmələri əks nəticələnəcəkdir). Onlar cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar”. (“Bəqərə” 217).

6. Sələm yeyən. “(Sələm yeməyə) qayıdan kəslər isə cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar”. (“Bəqərə” 275).

7. İslam düşmənləri ilə əlbir olanlar. “Onların çoxunu kafirlərlə (müşriklərlə) dostluq edən görürsən. Doğrudan da nəfsi istəklərinin onlar üçün qarşıya çıxardığı şey pisdir ki, Allah onlara qəzəb etmiş və onlar ilahi əzabda həmişəlikdirlər”. (“Maidə” 80).

8. Günahların əhatə etdiyi insan. “Bəli, (sizə, uzun sürən bir əzab gələcək, çünki) kim pis iş görsə və günahı (təkrar nəticəsində) onun bütün vücudunu (imanının aradan getməsi həddinə kimi) əhatə etsə, belə şəxslər cəhənnəm əhlidirlər və orada həmişəlik qalacaqlar”. (“Bəqərə” 81).

GÜNÜN MANŞETLERİ